Vaučeri za digitalizaciju

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

CILJ POZIVA

Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

VRSTE VAUČERA

– Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
Vaučer za digitalni marketing
– Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije
– Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti
– Vaučer za složena digitalna rješenja

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI KOJE JE MOGUĆE FINANCIRATI:

– specijalizirani programe neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije
izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama
– izradu strategije digitalne transformacije s akcijskim planom provedbe i metodologijom praćenja provedbe provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera i analizu prikupljenih podataka te definiranje dodatnih poboljšanja sustava uvođenje složenih digitalnih rješenja kojima će se omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela te jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije

NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA KOJI SE MOŽE DODIJELITI POJEDINOM PROJEKTU OVISI O VRSTI VAUČERA TE IZNOSI (EUR):

– Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – VDV 9.990,00
Vaučer za digitalni marketing – VDM 9.990,00
– Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije – VDT 9.990,00
– Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti – VKO 14.500,00
– Vaučer za složena digitalna rješenja – VSD 19.900,00

Pojedinom prijavitelju mogu se po ovom Pozivu dodijeliti najviše dva vaučera. Vaučeri moraju biti različite vrste, odnosno moraju se odnositi na različite vrste aktivnosti.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici registrirani min. 6 mjeseci prije predaje prijave, s najmanje jednim zaposlenim na puno radno vrijeme u prethodnom mjesecu.

Sljedeće djelatnosti nisu prihvatljive: trgovine (NKD 45, 46, 47), smještaja (NKD 55), izdavačke (NKD 58), informacijske (NKD 63), financijske (NKD 64, 65, 66, 77), nekretnine (NKD 68), pravo (NKD 69.1), arhitektonske (NKD 71.11), promidžba (NKD 73.1), ostalo (NKD 59, 60, 61, 74, 87, 88, 90, 91, 92).

Prihvatljivi pružatelji usluga: pravne i fizičke osobe upisane u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”.

 

Agencija E-media prihvaćena je kao ovlašteni pružatelj usluga te je upisana u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”, u području Vaučer za digitalni marketing, što znači da posjedujemo odgovarajuća znanja, iskustvo i kapacitete za zadovoljavanje vaših projektnih potreba.

Obratite nam se s povjerenjem!

 Započnimo digitalizaciju Vašeg poslovanja!

10 + 1 =