E-media

Impressum

Digitalna agencija po mjeri svakog poduzetnika!

NAZIV:  E-MEDIA, vl Elena Ivančić
SJEDIŠE: Varaždinska ulica 14A, 42208, Radovec
MBO: 98270605
OIB: 17294959033
DATUM OSNIVANJA: 28.05.2021.
OVLAŠTENE OSOBE: Elena Ivančić
BROJ TELEFONA: 099 / 449 0200
E-MAIL: info@e-media.com.hr
WEB STRANICA: www.e-media.com.hr